CHÙA SÙNG KHÁNH
CHÙA SÙNG KHÁNH
CHÙA SÙNG KHÁNH

Introdution

Price: Free

Phone: 0948092419

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: aaaaaa@gmail.com

Address: Thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyện, tỉnh Hà Giang Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

Chùa Sùng Khánh nằm ở lưng chừng núi, cách chân núi gầ̀n 100 bậc, được xây dựng vào thờ̀i nhà Trầ̀n, khởi công từ tháng giêng năm Bính Thân thờ̀i Thiệu Phong (1356), hoàn thành vào rằm tháng tư. Về sau chùa xuống cấp, tượng Phật và các đồ thờ̀ bị mai một. Đến năm 1705 chùa được trùng tu lại, được đúc thêm 1 quả chuông và tạc 1 bia đá. Sau năm 1964, chùa bị đổ sập. Năm 1989, chùa đã được xây dựng lại, chùa hình chữ Nhất, có một cửa chính, hai cửa phụ hai bên, tườ̀ng gạch, lợp ngói, có một gian chánh điện với diện tích 26m2, cao 4,3m

Map

Introdution

×

Chùa Sùng Khánh nằm ở lưng chừng núi, cách chân núi gầ̀n 100 bậc, được xây dựng vào thờ̀i nhà Trầ̀n, khởi công từ tháng giêng năm Bính Thân thờ̀i Thiệu Phong (1356), hoàn thành vào rằm tháng tư. Về sau chùa xuống cấp, tượng Phật và các đồ thờ̀ bị mai một. Đến năm 1705 chùa được trùng tu lại, được đúc thêm 1 quả chuông và tạc 1 bia đá. Sau năm 1964, chùa bị đổ sập. Năm 1989, chùa đã được xây dựng lại, chùa hình chữ Nhất, có một cửa chính, hai cửa phụ hai bên, tườ̀ng gạch, lợp ngói, có một gian chánh điện với diện tích 26m2, cao 4,3m

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment

Việt Nam Airlines