Chùa Thiên Ân
Chùa Thiên Ân
Chùa Thiên Ân
Chùa Thiên Ân
Chùa Thiên Ân

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 4:00 PM

Email: ubndbacquang@gmail.com

Address: Thôn Tân Sơn, TT Việt Quang Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Chùa Thiên Ân là một trong những ngôi chùa có quy mô lớn nhất tại tỉnh Hà Giang, là "Trường Hạt" đầu tiên tại tỉnh Hà Giang. Chùa Thiên Ân được xây dựng trên đỉnh núi có tầm nhìn bao quát phần lớn khu vực trung tâm của thị trấn Việt Quang....

Map

Introdution

×

Chùa Thiên Ân là một trong những ngôi chùa có quy mô lớn nhất tại tỉnh Hà Giang, là "Trường Hạt" đầu tiên tại tỉnh Hà Giang. Chùa Thiên Ân được xây dựng trên đỉnh núi có tầm nhìn bao quát phần lớn khu vực trung tâm của thị trấn Việt Quang....

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment

Việt Nam Airlines