Việt Nam Airlines

Gia Long hotel

tổ 2 thị trận Cốc Pài huyện Xín Mần Tỉnh Hà Giang Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang
gianggialong@gmail.com
0869999296

Service

Free wifi

Restaurants

Laundry Service

Sofa

Toiletries

Tivi

Air conditioning

Hair dryer

Description

nhà hàng khách sạn 

Near by

Map