Việt Nam Airlines

Đong Hai Hotel

Số nhà 213, đường Trần Phú, Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
dongocdinhksdonghai@gmail.com

Service

Description

123

Near by

Map