Việt Nam Airlines

Hà Giang tổ chức lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước về Du lịch

27/09/2019 433 0
Sáng 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước về Du lịch theo tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, viên chức.

Sample Plan