Việt Nam Airlines

Mèo Vạc họp đánh giá tiến độ chuẩn bị Lễ hội hoa Tam giác mạch

06/11/2019 641 0
Sáng 4.11, UBND huyện Mèo Vạc họp đánh giá tiến độ chuẩn bị các nội dung tham gia Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ V năm 2019. Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Sample Plan