Việt Nam Airlines

Sở Văn hóa, Thao và Du lịch tỉnh Hà Giang công bố Quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

08/09/2021 109 0
Ngày 8/9/2021, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang tổ chức buổi công bố Quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Dự buổi công bố có sự tham gia của các đồng chí Ban giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Sample Plan