Việt Nam Airlines

Xuân Giang phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

03/08/2020 102 0
Du lịch cộng đồng đang là một xu hướng mới trong việc trải nghiệm du lịch của du khách trong và ngoài nước. Đây là hướng đi đúng đắn bởi không những bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Sample Plan