Việt Nam Airlines

Service

Offline/ birthday place

Offline/ birthday place

Reservation table

Reservation table

Free Wifi

Free Wifi

Shipping service

Shipping service

Description

ẩm thực,các món lẩu ngựa,lẩu vịt,gà,thập cẩm,cơm bình dân,cơm văn phòng ,cơm đặt

Near by

Map