Việt Nam Airlines
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG

Đường Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Đt: 02193886441

BỆNH VIỆN MẮT

Số 8, Đường Minh Khai - TP Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

Đt: 02193886057

BỆNH VIỆN HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Tổ 3 TT Vinh Quang - Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đt: 02193831161

BỆNH VIỆN HUYỆN QUANG BÌNH

Tổ 5, Thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình

Đt: 090 469 27 74

BỆNH VIỆN HUYỆN QUẢN BẠ

Tổ 4 Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đt: 02193846123

BỆNH VIỆN HUYỆN YÊN MINH

Tổ 6 thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh

Đt: 02193852263

BỆNH VIỆN HUYỆN ĐỒNG VĂN

Tổ 7, Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Đt: 02193856001

BỆNH VIỆN HUYỆN BẮC MÊ

Km 50 QL 34 - TT Yên Phú - Bắc Mê - HG

Đt: 02193841117

BỆNH VIỆN HUYỆN XÍN MẦN

Tổ 4, TT Cốc Pài

Đt: 02193836840

BỆNH VIỆN HUYỆN MÈO VẠC

TT. Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam

Đt: 0219 3871 123

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VỊ XUYÊN

Tổ 10, TT Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang

Đt: 02193826200