Việt Nam Airlines
ATM - BIDV

Tổ 5, P. Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

Đt: 02193875983

ATM - BIDV

Số 99, Đường Nguyễn Thái Học - TP Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

Đt: 02193875983

ATM - BIDV

Tổ 3, thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Hà Giang

Đt: 02193850189

ATM - BIDV

Đường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

Đt: 02193875983