Việt Nam Airlines
CÔNG AN HUYỆN VỊ XUYÊN

Tổ 1, TT Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang

Đt: 02193 82625

CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG

Tổ 5, P. Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Đt: 0692429112

CẢNH SÁT 113 CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG

Số 346, Đường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Đt: 0692429113

CẢNH SÁT PCCC & CỨU HỘ CỨU NẠN

Tổ 14, P. Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

Đt: 02193866001

CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG

Tổ 5, P. Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

Đt: 0692429141

CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG

Số 346, Đường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Đt: 0692429142