Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám

Introdution

Price: Free

Phone: 01255147665

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 5:30 PM

Email: ubndhuyenquanba@gmail.com

Address: Xã Lùng Tám - Huyện Quản Bạ- Tỉnh Hà Giang Xã Lùng Tám, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Các tháng trong năm, tổ chức lễ hội Dệt Lanh vào tháng 10 hàng năm

Map

Introdution

×

Các tháng trong năm, tổ chức lễ hội Dệt Lanh vào tháng 10 hàng năm

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment

Việt Nam Airlines