LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH CỘNG ĐỒNG THÔN HẠ THÀNH
LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH CỘNG ĐỒNG THÔN HẠ THÀNH

Introdution

Price: Free

Phone: 0948092419

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: aaaaaa@gmail.com

Address: thuộc vùng thấp của xã Phương Độ - thành phố Hà Giang Xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Hạ Thành, cách thành phố Hà Giang 6km. Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày

Hạ Thành là làng văn hóa du lịch sớm nhất tại Hà Giang (2007). Thôn Hạ Thành có 120 hộ dân, trong đó có 20 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng. Tại đây, ngườ̀i dân còn lưu giữ nhiều nghề truyền thống độc đáo.

Map

Introdution

×

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Hạ Thành, cách thành phố Hà Giang 6km. Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày

Hạ Thành là làng văn hóa du lịch sớm nhất tại Hà Giang (2007). Thôn Hạ Thành có 120 hộ dân, trong đó có 20 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng. Tại đây, ngườ̀i dân còn lưu giữ nhiều nghề truyền thống độc đáo.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment

Việt Nam Airlines