Du lịch Lễ hội bắt cá của Dân tộc Dao- Chàm
Du lịch Lễ hội bắt cá của Dân tộc Dao- Chàm
Du lịch Lễ hội bắt cá của Dân tộc Dao- Chàm
Du lịch Lễ hội bắt cá của Dân tộc Dao- Chàm
Du lịch Lễ hội bắt cá của Dân tộc Dao- Chàm
Du lịch Lễ hội bắt cá của Dân tộc Dao- Chàm
Du lịch Lễ hội bắt cá của Dân tộc Dao- Chàm
Du lịch Lễ hội bắt cá của Dân tộc Dao- Chàm
Du lịch Lễ hội bắt cá của Dân tộc Dao- Chàm
Du lịch Lễ hội bắt cá của Dân tộc Dao- Chàm

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 4:00 PM

Email: ubndhuyenquanba@gmail.com

Address: Thôn Nặm Đăm- Xã Quản Bạ- Huyện Quản Bạ- Tỉnh Hà Giang Xã Quản Bạ, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Dự kiến tháng 2.3 hàng năm

Map

Introdution

×

Dự kiến tháng 2.3 hàng năm

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment

Việt Nam Airlines