Du lịch Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch
Du lịch Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch
Du lịch Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch
Du lịch Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch
Du lịch Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch
Du lịch Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch
Du lịch Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 4:00 PM

Email: ubndhuyenquanba@gmail.com

Address: Thị trấn Tam Sơn,huyện Quản Bạ,tỉnh Hà Giang Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Dự kiến tháng 10.11 hảng năm

Map

Introdution

×

Dự kiến tháng 10.11 hảng năm

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment

Việt Nam Airlines