Nhà hàng Bình Nhâm    

Tổ 1- TT, Tam Sơn Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang - 0914920837

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Theo chục quốc lộ 4C

Basic information

Open Time: 10:00

Close Time: 21:00

Cuisines:

Average Price / People: 250,000đ

Distinctive features

Contact us

Open Time: 10:00 - Close Time: 21:00

Tổ 1- TT, Tam Sơn Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

0914920837

nhahangbinhnhamqb@gmail.com

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)