Núi Đôi - Cô Tiên Quản Bạ
Núi Đôi - Cô Tiên Quản Bạ
Núi Đôi - Cô Tiên Quản Bạ

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 5:00 AM - Close Time: 5:00 PM

Email: ubndhuyenquanba@gmail.com

Address: QL4C, Thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Núi Đôi thuộc kỷ Đệ Tứ - có niên đại cách ngày nay khoảng 1,6 triệu đến 2 triệu năm cách ngày nay. Ngoài Núi Đôi ra còn có một mực cao hơn gồm các đồi dạng nón được hình thành theo con đường tương tự nhưng ở giai đoạn cổ hơn, thể hiện rõ nhất là ba ngọn núi đang tồn tại ở khu vực thị trấn Tam Sơn như hiện nay

Map

Introdution

×

Núi Đôi thuộc kỷ Đệ Tứ - có niên đại cách ngày nay khoảng 1,6 triệu đến 2 triệu năm cách ngày nay. Ngoài Núi Đôi ra còn có một mực cao hơn gồm các đồi dạng nón được hình thành theo con đường tương tự nhưng ở giai đoạn cổ hơn, thể hiện rõ nhất là ba ngọn núi đang tồn tại ở khu vực thị trấn Tam Sơn như hiện nay

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment

Việt Nam Airlines