Sân Kỳ Đài
Sân Kỳ Đài
Sân Kỳ Đài
Sân Kỳ Đài
Sân Kỳ Đài

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 10:00 PM

Email: ubndthanhphohg@gmail.com

Address: Đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, Hà Giang Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Kỳ Đài trở thành di tích lịch sử, tại nơi đây, tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Hà Giang được xây dựng, khánh thành năm 2005, để nhớ mãi sự kiện lịch sử Bác Hồ với Hà Giang. Kỳ Đài đã được trùng tu, Sân Vận Động xưa nay đã được nâng cấp thành Quảng Trường của tỉnh Hà Giang và Kỳ Đài trở thành nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ con em các dân tộc trong tỉnh

Map

Introdution

×

Kỳ Đài trở thành di tích lịch sử, tại nơi đây, tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Hà Giang được xây dựng, khánh thành năm 2005, để nhớ mãi sự kiện lịch sử Bác Hồ với Hà Giang. Kỳ Đài đã được trùng tu, Sân Vận Động xưa nay đã được nâng cấp thành Quảng Trường của tỉnh Hà Giang và Kỳ Đài trở thành nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ con em các dân tộc trong tỉnh

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment

Việt Nam Airlines