Thạch Sơn Thần
Thạch Sơn Thần
Thạch Sơn Thần
Thạch Sơn Thần
Thạch Sơn Thần
Thạch Sơn Thần
Thạch Sơn Thần
Thạch Sơn Thần
Thạch Sơn Thần
Thạch Sơn Thần

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 5:00 PM

Email: ubndhuyenquanba@gmail.com

Address: Xã Quyết Tiến- Huyện Quản Bạ- Tỉnh Hà Giang Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Các ngày lễ, tết, ngày rằm, ngày mùng 1 âm lịch

Map

Introdution

×

Các ngày lễ, tết, ngày rằm, ngày mùng 1 âm lịch

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment

Việt Nam Airlines