Open Time: 07:30 - Close Time: 21:00

Phone: 18001060

Address: Tổ 1- TT. Tam Sơn- H. Quản Bạ Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Cổng TTĐT Du Lịch

Thế Giới Di Động Quản Bạ

Shop type: Điện tử, điện máy  

Average price :

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Tổ 1- TT. Tam Sơn- H. Quản Bạ Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

18001060

thegioididongquanba18001060@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img