Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 30 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 4:00 PM

Email: ubndbacquang@gmail.com

Address: Thôn Thác, xã Bằng Hành Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Là căn cứ cách mạng đầu tiên tại tỉnh Hà Giang. Di tích lịch sử cách mạng tiểu khu Trọng Con là di tích được xếp hạng cấp Quốc gia với tổng diện tích đất trong vùng bảo vệ khoảng 5,7ha. Đây là một trong những di tích ghi dấu chiến công, thuộc nhóm di tích lưu niệm các sự kiện lịch sử; nơi ghi dấu, lưu giữ, phản ánh sự kiện quân sự nổi bật về phong trào cách mạng của Đội vũ trang tuyên truyền giải phóng quân và nhân dân Tổng Bằng Hành....

Map

Introdution

×

Là căn cứ cách mạng đầu tiên tại tỉnh Hà Giang. Di tích lịch sử cách mạng tiểu khu Trọng Con là di tích được xếp hạng cấp Quốc gia với tổng diện tích đất trong vùng bảo vệ khoảng 5,7ha. Đây là một trong những di tích ghi dấu chiến công, thuộc nhóm di tích lưu niệm các sự kiện lịch sử; nơi ghi dấu, lưu giữ, phản ánh sự kiện quân sự nổi bật về phong trào cách mạng của Đội vũ trang tuyên truyền giải phóng quân và nhân dân Tổng Bằng Hành....

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment

Việt Nam Airlines