Việt Nam Airlines

Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 5 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 5 places
 • 07:30
  Sân Kỳ Đài Free

  Đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, Hà Giang Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

 • 08:18
  Nhà Hàng Nấm Free

  Tổ 5, phường Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

 • 11:30
  Nà Thác - Khuổi My - Lùng Vài, xã Phương Độ Free

  Thành phố Hà Giang,tỉnh Hà Giang Xã Phương Độ, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

 • 12:18
  Nhà hàng Gạc Đì Free

  Tổ 01, phường Quang Trung Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

 • 15:30
  Cột mốc Km0 Free

  Đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang