Việt Nam Airlines

1. Công ty TNHHH DL Đông Á

- Địa chỉ: Tổ 6. Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0976.119.884

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá Tour 15%

- Thời điểm áp dụng: 19/5-30/12/2020

2. Công ty TNHH du lịch dân gian Hà Giang

- Địa chỉ: 84 Trần Hưng Đạo, tổ 11, phường Trần Phú – Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0845.207.222

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá Tour 15%

- Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

3. Công ty TNHH 1 thành viên DVDL và Thương Mại Hà Giang trẻ

- Địa chỉ: Tổ 17, phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0889.737.379

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá Tour 10%

- Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

4. Công ty cổ phần Thương mại DVDLVINFEC

- Địa chỉ: Số 79, đường Nguyễn Thái học, Tổ 16, Phường Minh Khai – Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0911.080.739

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá Tour 10%

- Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

5. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hà Giang

- Địa chỉ: Số 73, đường Minh Khai – Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 02196.511.888

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá Tour 10%

- Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

6. Công ty cổ phần du lịch thương mại Hà Giang

- Địa chỉ: Số 213, đường Minh Khai – Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0219.247.9999

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá tour 15%

- Thời điểm áp dụng: 19/5-30/12/2020