Bảo tàng tỉnh Hà Giang

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 10:00 CH

Email: ubndthanhphohg@gmail.com

Địa chỉ: Thành phố Hà Giang,tỉnh Hà Giang Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Bảo tàng tỉnh Hà Giang

Bản đồ

Giới thiệu

×

Bảo tàng tỉnh Hà Giang

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí

Việt Nam Airlines