Bảo tàng tỉnh Hà Giang

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 10:00 CH

Email: ubndthanhphohg@gmail.com

Địa chỉ: Thành phố Hà Giang,tỉnh Hà Giang Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Bảo tàng tỉnh Hà Giang

Bản đồ

Giới thiệu

×

Bảo tàng tỉnh Hà Giang

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí