Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 20:00 - Đóng cửa: 13:59

Số 10a, Đường 20/8 - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

0799898889

cafelongty@gmail.com

Điểm đặc trưng

Nhạc acoustic

Phòng riêng

Tổ chức sinh nhật/offline

Đặt bàn trước

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)