Quần thể cây Chò Chỉ
Quần thể cây Chò Chỉ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 4:00 CH

Email: bacme@hagiang.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Tắn Khâu, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

Theo ông Phạm Văn Miêng, Chủ tịch UBND xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, quần thể cây Chò Chỉ (gồm 9 cây) ở thôn Tắn Khâu, thuộc xã Phú Nam có đường kính gốc từ 1 mét đến trên 2 mét; chiều cao của mỗi cây trung bình trên 40 mét; tuổi của cây to nhất được xác định từ 500 đến 600 năm tuổi đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Việc công nhận cây di sản Việt Nam cho quần thể cây Chò Chỉ ở xã Phú Nam, huyện Bắc Mê có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và bảo tồn nguồn Gen quý hiếm của loài cây Chò Chỉ.

Ông Triệu Trung Hiệu, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đánh giá đây là hướng mới để huyện Bắc Mê khai thác triệt để, xây dựng phát triển du lịch sinh thái gắn với giới thiệu văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Bắc Mê.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Theo ông Phạm Văn Miêng, Chủ tịch UBND xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, quần thể cây Chò Chỉ (gồm 9 cây) ở thôn Tắn Khâu, thuộc xã Phú Nam có đường kính gốc từ 1 mét đến trên 2 mét; chiều cao của mỗi cây trung bình trên 40 mét; tuổi của cây to nhất được xác định từ 500 đến 600 năm tuổi đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Việc công nhận cây di sản Việt Nam cho quần thể cây Chò Chỉ ở xã Phú Nam, huyện Bắc Mê có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và bảo tồn nguồn Gen quý hiếm của loài cây Chò Chỉ.

Ông Triệu Trung Hiệu, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đánh giá đây là hướng mới để huyện Bắc Mê khai thác triệt để, xây dựng phát triển du lịch sinh thái gắn với giới thiệu văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Bắc Mê.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí

Việt Nam Airlines