Đồn Pố Lũng thị trấn Vinh Quang

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 4:00 CH

Email: ubndhuyenhoangsuphi@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Pố Lũng, Thị trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đồn Pố Lũng thị trấn Vinh Quang

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đồn Pố Lũng thị trấn Vinh Quang

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí

Việt Nam Airlines