Đền Suối Thầu xã Bản Luốc

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 4:00 CH

Email: ubndhuyenhoangsuphi@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Suôi Thầu, xã Bản Luốc, Hoàng Su Phì, Hà Giang Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Đền Suối Thầu xã Bản Luốc

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Suối Thầu xã Bản Luốc

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí

Việt Nam Airlines