Việt Nam Airlines

Dịch vụ

Phòng riêng

Phòng riêng

Tổ chức sinh nhật/offline

Tổ chức sinh nhật/offline

Đặt bàn trước

Đặt bàn trước

Wifi miễn phí

Wifi miễn phí

Hóa đơn đỏ

Hóa đơn đỏ

Mô tả

Welcome to Nhà Hàng Hương Ngãi 2

Những điểm lân cận

Bản đồ