Việt Nam Airlines

Dịch vụ

Tổ chức sinh nhật/offline

Tổ chức sinh nhật/offline

Đặt bàn trước

Đặt bàn trước

Wifi miễn phí

Wifi miễn phí

Giao hàng

Giao hàng

Mô tả

mang đến bữa ăn chuyền thống và đặc biệt cho mọi người

Những điểm lân cận

Bản đồ