Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG -

Đường Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Đt: 02193886441

BỆNH VIỆN MẮT -

Số 8, Đường Minh Khai - TP Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

Đt: 02193886057

BỆNH VIỆN HUYỆN HOÀNG SU PHÌ -

Tổ 3 TT Vinh Quang - Hoàng Su Phì - Hà Giang

Đt: 02193831161

BỆNH VIỆN HUYỆN QUANG BÌNH -

Tổ 5, Thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình

Đt: 090 469 27 74

BỆNH VIỆN HUYỆN QUẢN BẠ -

Tổ 4 Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Đt: 02193846123

BỆNH VIỆN HUYỆN YÊN MINH -

Tổ 6 thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh

Đt: 02193852263

BỆNH VIỆN HUYỆN ĐỒNG VĂN -

Tổ 7, Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Đt: 02193856001

BỆNH VIỆN HUYỆN BẮC MÊ -

Km 50 QL 34 - TT Yên Phú - Bắc Mê - HG

Đt: 02193841117

BỆNH VIỆN HUYỆN XÍN MẦN -

Tổ 4, TT Cốc Pài

Đt: 02193836840

BỆNH VIỆN HUYỆN MÈO VẠC -

TT. Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam

Đt: 0219 3871 123

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VỊ XUYÊN -

Tổ 10, TT Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang

Đt: 02193826200