Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám
Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 01255147665

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:30 CH

Email: ubndhuyenquanba@gmail.com

Địa chỉ: Xã Lùng Tám - Huyện Quản Bạ- Tỉnh Hà Giang Xã Lùng Tám, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Các tháng trong năm, tổ chức lễ hội Dệt Lanh vào tháng 10 hàng năm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Các tháng trong năm, tổ chức lễ hội Dệt Lanh vào tháng 10 hàng năm

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí

Việt Nam Airlines