Đỉnh núi Chiêu Lầu Thi

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 4:00 CH

Email: ubndhuyenhoangsuphi@gmail.com

Địa chỉ: Hoàng Su Phì, Hà Giang Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Trải nghiệm, chinh phục độ cao

Bản đồ

Giới thiệu

×

Trải nghiệm, chinh phục độ cao

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí

Việt Nam Airlines