HỢP TÁC XÃ THỔ CẨM LANH TRẮNG ĐỒNG VĂN
HỢP TÁC XÃ THỔ CẨM LANH TRẮNG ĐỒNG VĂN
HỢP TÁC XÃ THỔ CẨM LANH TRẮNG ĐỒNG VĂN

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: ubnddongvan@hagiang.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Sà Phìn, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Hợp tác xã dệt vải thổ cẩm của ngườ̀i Mông, tên đầ̀y đủ là Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp thôn Sà Phìn A. Hợp tác xã nằm cạnh di tích khu nhà Vương, được thành lập tháng 11/2017, đi vào hoạt động tháng 3/2018 để sản xuất vải lanh tự nhiên.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Hợp tác xã dệt vải thổ cẩm của ngườ̀i Mông, tên đầ̀y đủ là Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp thôn Sà Phìn A. Hợp tác xã nằm cạnh di tích khu nhà Vương, được thành lập tháng 11/2017, đi vào hoạt động tháng 3/2018 để sản xuất vải lanh tự nhiên.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí

Việt Nam Airlines