Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn
Địa hình Mặt trăng Xà Phìn

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: ubnddongvan@hagiang.gov.vn

Địa chỉ: Xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Quá trình karst hóa trên tạo nên nhiều dạng địa hình vô cùng phong phú như karst tháp, dạng chóp nón xen thung lũng, hố sụt, rừng đá, hang động… và đặc biệt hơn là địa hình mặt trăng kết quả của hiện tượng hoang mạc hóa đá thể hiện điển hình nhất ở khu vực xã Xà Phìn

Bản đồ

Giới thiệu

×

Quá trình karst hóa trên tạo nên nhiều dạng địa hình vô cùng phong phú như karst tháp, dạng chóp nón xen thung lũng, hố sụt, rừng đá, hang động… và đặc biệt hơn là địa hình mặt trăng kết quả của hiện tượng hoang mạc hóa đá thể hiện điển hình nhất ở khu vực xã Xà Phìn

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí

Việt Nam Airlines