Khu mộ cổ dân tộc La Chí xã Bản Phùng, Bản Máy

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 4:00 CH

Email: ubndhuyenhoangsuphi@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Lủng Cẩu, xã Bản Phùng, Hoàng Su Phì, Hà Giang Xã Bản Phùng, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Khu mộ cổ dân tộc La Chí xã Bản Phùng, Bản Máy

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu mộ cổ dân tộc La Chí xã Bản Phùng, Bản Máy

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí

Việt Nam Airlines