Quần thể ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Quần thể ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Quần thể ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Quần thể ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Quần thể ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Quần thể ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Quần thể ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 5:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: ubndhuyenhoangsuphi@gmail.com

Địa chỉ: huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Thăm quan thắng cảnh

Bản đồ

Giới thiệu

×

Thăm quan thắng cảnh

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí

Việt Nam Airlines