Du lịch làng nghề Rượu ngô Thanh Vân
Du lịch làng nghề Rượu ngô Thanh Vân
Du lịch làng nghề Rượu ngô Thanh Vân
Du lịch làng nghề Rượu ngô Thanh Vân
Du lịch làng nghề Rượu ngô Thanh Vân
Du lịch làng nghề Rượu ngô Thanh Vân
Du lịch làng nghề Rượu ngô Thanh Vân
Du lịch làng nghề Rượu ngô Thanh Vân
Du lịch làng nghề Rượu ngô Thanh Vân

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0983852199

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:30 CH

Email: ubndhuyenquanba@gmail.com

Địa chỉ: Xã Thanh Vân- Huyện Quản Bạ- Tỉnh Hà Giang Xã Thanh Vân, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

Các tháng trong năm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Các tháng trong năm

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí

Việt Nam Airlines