Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành
Khu Di tích lịch sử cách mạng Tiểu khu Trọng Con, xã Bằng Hành

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 4:00 CH

Email: ubndbacquang@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Thác, xã Bằng Hành Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

Là căn cứ cách mạng đầu tiên tại tỉnh Hà Giang. Di tích lịch sử cách mạng tiểu khu Trọng Con là di tích được xếp hạng cấp Quốc gia với tổng diện tích đất trong vùng bảo vệ khoảng 5,7ha. Đây là một trong những di tích ghi dấu chiến công, thuộc nhóm di tích lưu niệm các sự kiện lịch sử; nơi ghi dấu, lưu giữ, phản ánh sự kiện quân sự nổi bật về phong trào cách mạng của Đội vũ trang tuyên truyền giải phóng quân và nhân dân Tổng Bằng Hành....

Bản đồ

Giới thiệu

×

Là căn cứ cách mạng đầu tiên tại tỉnh Hà Giang. Di tích lịch sử cách mạng tiểu khu Trọng Con là di tích được xếp hạng cấp Quốc gia với tổng diện tích đất trong vùng bảo vệ khoảng 5,7ha. Đây là một trong những di tích ghi dấu chiến công, thuộc nhóm di tích lưu niệm các sự kiện lịch sử; nơi ghi dấu, lưu giữ, phản ánh sự kiện quân sự nổi bật về phong trào cách mạng của Đội vũ trang tuyên truyền giải phóng quân và nhân dân Tổng Bằng Hành....

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí

Việt Nam Airlines