Việt Nam Airlines

1. Công ty TNHH Thành Sơn

- Địa chỉ: Tổ 9, xã Phương Độ - Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0912.149.889

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá mua hàng 30%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020